Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 01

Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 01 Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 01 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 02

Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 02 Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 02 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 03

Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 03 Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 03 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения:   Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 04

Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 04 Иглонабит мокет Showtime Wonderlab 04 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Metropolis 01

Иглонабит мокет Showtime Metropolis 01 Иглонабит мокет Showtime Metropolis 01 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Metropolis 02

Иглонабит мокет Showtime Metropolis 02 Иглонабит мокет Showtime Metropolis 02 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Metropolis 03

Иглонабит мокет Showtime Metropolis 03 Иглонабит мокет Showtime Metropolis 03 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Metropolis 04

Иглонабит мокет Showtime Metropolis 04 Иглонабит мокет Showtime Metropolis 04 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения:   Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 01

Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 01 Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 01 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 02

Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 02 Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 02 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения:   Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 03

Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 03 Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 03 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details
Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 04

Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 04 Иглонабит мокет Showtime Ecosystems 04 е на руло с ширина 2м, височина 3,8мм. 100% полиамид. Цветови решения: Колекцията може да се комбинира с цветовите решения на Showtime Nuance.

See details