Category:
MONDO
Comments: 0

Дизайн на каучукова подова настилка в детска клиника

Дизайн на каучукова подова настилка в детска клиника
Настилката е на италианската фирма MONDO.
Може би е редно да споменем някои от най – важните характеристики на каучуковата настилка и защо този вид настилки са предпочитани за полагане в здравни заведения в Европа.
  • Комфорт – шумоизолационни качества и еластичност
  • Устойчивост – на натоварен трафик, на химикали и почистващи препарати
  • Безопасност – пожароустойчивост, не съдържат и не отделят вредни вещества, не се пързалят

Настилките MONDO са хомогенни – това означава устойчивост на цвета и антибактериални качества по цялата дебелина.

Leave a Reply