Category:
ALTRO kitchen
Comments: 0

Европейска кухня

Подова настилка в СИН цвят – това е тенденцията, която от известно време обикаля Европейските кухни.

– В хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене.

Мода в интериора или психология на цвета – заради асоциациите на синьото с водата и чистотата

Основните изисквания на които трябва да отговарят подовите настилки полагани в тази област са:

– хигиена и лесно почистване
– монолитен под – без фуги
– да не се парзаля

Използваната настилката е ALTRO.

Leave a Reply