Европейска кухня

ALTRO – повече инфо за подовата настилка
October 6, 2007
ALTRO – повече инфо за подовата настилка
October 6, 2007

Подова настилка в СИН цвят – това е тенденцията, която от известно време обикаля Европейските кухни.

– В хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене.

Мода в интериора или психология на цвета – заради асоциациите на синьото с водата и чистотата

Основните изисквания на които трябва да отговарят подовите настилки полагани в тази област са:

– хигиена и лесно почистване
– монолитен под – без фуги
– да не се парзаля

Използваната настилката е ALTRO.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Електронен магазин