Настилки за детски площадки

ЦВЕТОВЕТЕ НА PANTONE ЗА 2009
November 8, 2008
Представяме Ви
March 21, 2009
настилки за Детски площадки

Един от най-важните фактори, обуславящи безопасността на площадките за игра или спорт е осигуряването на предпазна, ударопоглъщаща настилка.
Наличието на такава настилка значително намалява сериозността на злополуките.
Тя не намалява броя на травмите при падане, но може да допринесе последиците от паданията да са по-леки.

Видове настилка
Има три основни вида предпазна настилка за детски площадки:

Затревена площ
Добра, многофункционална настилка, но лесно се износва и в сухо време слабо омекотява паданията. В България добре поддържаната затревена площ е подходяща за съоръжения с височина на падане до 1 м, но изисква интензивни грижи. Значително се намаляват разходите за поддръжка ако се използва гумена настилка с отвори, през които да расте трева (настилка тип ”матта”).

Насипни материали
Тук спадат пясък, дървесина и стърготини. Имат добра ударопоглъщаща способност, но се разпиляват и се чупят. Не са подходящи за подвижни съоръжения. Лесно се полагат.

Синтетични настилки
Те биват :
Каучукови плочи – като цяло са ефикасни и трайни, но могат да бъдат скъпи и трудни за поставяне.
Излята каучукова настилка – като цяло е ефикасна и трайна, но е скъпа и трудно се полага.
Многослойни цветни настилки – като цяло са ефикасни, но изискват поддръжка и лесно стават обект на вандализъм и на износване. Полагането им изисква специални умения.
Изкуствена трева – осигурява безопасна игра

Преди да изберете и положите съответната настилка обърнете внимание на следното:
– Съответствие със стандартите
– Игрова стойност
– Местонахождение, дизайн и употреба на площадката
– Възраст на съоръженията под които ще се полага

Препоръчително е да си осигурите писмено удостоверение, че настилките са тествани според изискванията на стандарта EN 1177.

3 Comments

 1. ПОЛИМЕРМЕТАЛ says:

  Подобни настилки вече се произвеждат и в България -> http://www.polymer-metal.com

 2. PKV says:

  Виж един стенд за изпитване по БДС EN 1177:2009
  http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=75&id=672

 3. PKV says:

  Тестовете за определяне Критерий за нараняване на главата (HIC) и Критична височина на падане (CFH)
  http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=77&id=678

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Електронен магазин