Нормативите за подовите настилки и покрития се нуждаят от актуализиране