Нов продукт – декоративна външна настилка Darvolex

Фирма ИКОР е официален дистрибутор на Darvolex DARVOLEX представлява смес от дървесни фибри и термопластичен полимер, който е допълнително стабилизиран с различни добавки, подобряващи неговото поведение на външни влияния. DARVOLEX-D е система за външна подова настилка, конструирана от основен профил, подложна скара и необходимите сглабящи елементи. От една страна DARVOLEX отговаря на всички изисквания за […]


Настилки за детски площадки

Един от най-важните фактори, обуславящи безопасността на площадките за игра или спорт е осигуряването на предпазна, ударопоглъщаща настилка. Наличието на такава настилка значително намалява сериозността на злополуките. Тя не намалява броя на травмите при падане, но може да допринесе последиците от паданията да са по-леки. Видове настилка Има три основни вида предпазна настилка за детски […]