Sand-VMI2051
Altro Walkway VM20
август 5, 2012
настилки за Детски площадки

  Ударопоглъщащи каучукови настилки

  Един от най-важните фактори, обуславящи безопасността на площадките за игра или спорт е осигуряването на предпазна, ударопоглъщаща настилка.
  Наличието на такава настилка значително намалява сериозността на злополуките.
  Тя не намалява броя на травмите при падане, но може да допринесе последиците от паданията да са по-леки.

  Предлагаме каучукови ударопоглъщащи плочи

  размер 40 / 40 см

  дебелини – 20, 30, 40, 50мм

  цвят – Черен, зелен, червен

  Приложение:

  детски площадки;  пешеходни и велосипедни алеи; тераси и балкони; пешеходни пътеки и на много други места

  Електронен магазин