Мокетени планки Tessera In-touch

Мокет на планки, модел Tessera In-touch Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 7,4mm. Цветови решения: Изпълнени обекти:

See details
Мокетени планки Flotex Seagrass

Мокет на планки, модел Flotex Seagrass. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 5,3mm. Цветови решения:   Изпълнени обекти:  

See details
Мокетени планки Flotex Triad

Мокет на планки, модел Flotex Triad. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 5,3mm. Цветови решения: Изпълнени обекти:

See details
Мокетени планки Flotex Concrete

Мокет на планки, модел Flotex Concrete. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 5,3mm. Цветови решения: Изпълнени обекти:

See details
Мокетени планки Flotex Box Cross

Мокет на планки, модел Flotex Box Cross. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 5,3mm. Цветови решения:   Изпълнени обекти:

See details
Мокетени планки Flotex Lava

Мокет на планки, модел Flotex Lava. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 5,3mm. Цветови решения: Изпълнени обекти:

See details
Мокетени планки Flotex Wood

Мокет на планки, модел Flotex Wood. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 5,3mm. Цветови решения: Изпълнени обекти:

See details
Мокетени планки DesignDek

Мокет на планки, модел DesignDek. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 6,0mm. Цветови решения: Изпълнени обекти:

See details
Мокетени планки Tessera Layout & Outline

Мокет на планки, модел Tessera Layout & Outline. Размер: 100 cm x 25 cm. Дебелина 5,8mm. Цветови решения: Изпълнени обекти:

See details