Category:
ALTRO kitchen
Comments: 0

Европейска кухня

Подова настилка в СИН цвят – това е тенденцията, която от известно време обикаля Европейските кухни. – В хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене. Мода в интериора или психология на цвета – заради асоциациите на синьото с водата и чистотата Основните изисквания на които трябва да отговарят подовите настилки полагани в тази област са: – […]


Европейска кухня

Подова настилка в СИН цвят – това е тенденцията, която от известно време обикаля Европейските кухни. – В хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене. Мода в интериора или психология на цвета – заради асоциациите на синьото с водата и чистотата Основните изисквания на които трябва да отговарят подовите настилки полагани в тази област са: – […]