Каучукова настилка на плочи, модел Zeus, 3.5mm

Каучукова настилка на плочи, модел Zeus, дебелина 3.5mm, размер на плочите 100х100см.

Високоизносоустойчива каучукова настилка за полагане в обществени пространства. Подходяща за полагане във фитнес помещения.