Каучукова настилка тип “паричка”, плочи 4,0мм

Каучукова подова настилка за обществения и индустриален сектор, направена от 100 % синтетичен каучук. Каландрирана, вулканизирана и стабилизирана. Повърхност – релефна, тип “паричка”.
Настилката се предлага на плочи с дебелина 4,0мм, размер на плочите 100см /100см.